Príbeh značky

Tak ako Bánovská kotlina bola inšpiráciou pre umelcov, či remeselníkov v minulosti, je inšpiráciou pre nás a našu značku aj dnes.

História kotliny

Dobre prístupnú a úrodnú Bánovskú kotlinu, ktorá bola osídlená už 3000 rokov p.n.l., chránili nielen Strážovské vrchy a Považský Inovec, ale aj hradní páni z Uhrovského hradu. Dali tak základ pre vznik regiónu, ktorého súčasťou bolo mesto Bánovce.

Remeslá

Bánovce boli už v stredoveku významným centrom remeselnej výroby: pôsobilo tu množstvo súkenníkov, kožušníkov, čižmárov, krajčírov, klobučníkov, ale aj mäsiarov. Súkenníkom bol aj Pavol Štúr, starý otec Ľudovíta Štúra. Záznam o ňom sme našli v dobových zápiskoch.

V meste sa pravidelne konalo množstvo jarmokov. Práve na jarmoky remeselníci prinášali ľuďom nielen svoje výrobky, ale aj svoje skúsenosti a zážitky z ciest. Z toho potom často vznikali ľudové piesne, rozprávky a príbehy, často aj básne.

František Zay

Najvýraznejšie sa do príbehu Bánovskej kotliny zapísal veľmož Francesco (František) Zay, ktorý sa tu usídlil v 16. storočí. Snažil sa o kultúrny rozvoj regiónu, a preto založil jednu z najrozsiahlejších knižníc tých čias. Obsah tejto knižnice putoval do knižnice v Martine, Prahe a do Aponiovskej knižnice v Oponiciach.

Zayovci pomáhali budovať vzdelanie a kultúru v regióne. Aj rodina Ľudovíta Štúra pocítila silnú podporu zo strany tejto rodiny. Samotný Ľudovít Štúr získal dobre platené miesto pisára na panstve Zayovcov v období , keď kvôli finančným problémom rodiny takmer opustil štúdiá na Bratislavskom lýceu.

Janko Jesenský

Významný spisovateľ a básnik v rokoch 1905 až 1914 pôsobil v Bánovciach ako advokát. S týmto mestom bol úzko spätý a atmosféra regiónu ho inšpirovala aj pri písaní Malomestských rozprávok. 

Bánovce a ich okolie sú prírodne aj historicky zaujímavý región, s krásnymi krajinnými obrazmi, úrodnými pasienkami, odkazom remeselníkov, národných buditeľov, básnikov a prozaikov. Súčasťou tohto regiónu sa cítime byť aj my s našou značkou.

Bánovecká mliekareň a knižnica

Práve poézia môže byť nenásilná a aj milá cesta k nadhľadu a múdrosti v každej dobe. Určite nám má čo povedať aj dnes. Rozhodli sme sa preto túto zaujímavú tému dlhodobo spájať s našou značkou.