O kampani:

Naša mliekareň žije svoj život v kraji Bánovskej kotliny, ktorá je tak bohatá na prírodné krásy a históriu. Hrdo sa hlásime k tradíciám a tradičným remeslám, pretože je v nich obsiahnutá múdrosť a krása.

S hrdosťou Vám predstavujeme nový televízny spot Bánoveckej mliekarne. Prenesie nás v čase do starých Bánoviec, keď tu žil a pôsobil pán advokát JUDr. Janko Jesenský. Každodenný život v malom mestečku ho veľmi zaujímal, všímal si, ako v ňom žijú ľudia a to sa stalo námetom pre jeho literárnu činnosť.

Je veľa vecí, ktoré sa s časom nemenia a je veľa vecí, nad ktorými ľudia premýšľajú, dávajú si rovnaké otázky. Umelci sa inšpirujú rovnakými témami, ako to robili ich predchodcovia. Predstavte si, že by sa mohli stretnúť súčasná poetka Mirka Ábelová a Janko Jesenský. Dvaja umelci, ktorých spája Bánovecká mliekareň.